I

I

I-

I

 

I

I

 

 

 

 

I

-

 

 

- -

 

_____________________________________

 

I I

I ,
- , ,

 

I!
, ,
,!


 

_____________________________________

 

 

 

I, I , I I . , - - , , I , I I . , , , , . , , I , , . , , I, , I . , , I , . , I I- I , . I, I- , , - I .

, - -, , , I, . I - I- I, , - I .

I , I I . I , I I . , I . -, I , . . I . I I . I I , , I , I I . , I , , .

I I I , I . , I I I, I I , I . I I I, , , . I I I I , I - , I. I .

-, I , . I , I I , . I . I I , I , I . I , . I , -, I. , I I . I I I :

 1. Iá á, .
 2. Iá Iá, ú.
 3. -á, .
 4. ú ú ú á-óI ú, .
 5. ýI I, .
 6. á I áI, I á.
 7. I úI, I- .
 8. á, I.
 9. á, I.
 10. ýá-áI, Iá.
 11. úóúI á úI, .
 12. , .
 13. , .
 14. á Iýú, I.
 15. I, .
 16. á á, .
 17. ý, ý.
 18. ú áI-Iú, I, áú.
 19. á, Iáú.
 20. ú ú, Iá.
 21. ú á, , I.
 22. ú á á, -Ió.
 23. á, ú.
 24. á, .
 25. ó ó, I.
 26. áú áú, Iá.
 27. ú, á.
 28. á , I .
 29. Iú, úá.
 30. Iá I ú ú, á Iá á.
 31. , Iú .

.

 

I- I I - , I I , I , , - .

, , I , , , .

 

 

:

15 1425 I\. 28/11/2004 .

 

_____________________________________

 

, I I!

 

I, . , I , , I , I , .

I:

I I II I , I , -II I , , , , , I , I . I , , I I I , , , -:

I I I I .[1]

, I , , I I, I ; I, I I , I I I. , I , I , , , , , .

, I , . , I , , I, II, I I .

I I I I , , I , I II I , I I I , I , I I I . , I , × I . , Ø I .

, I I I , I- , . , : I , .[2]

, : II I I , I .[3]

, I I : I! I , , ( ) I , () I .[4]

, : I , I . I : ? : , , , .[5]

, I I I , I I. - - I , . - - I , I I .

, I :

    I I , , I . .

  I I I I , , , I I , , -. II . , , . , I , I I I , , I I . , I .[6]

I , I I , I , I , II , I I, . , , , I- , , , , I II . I I , I I , , , I : ×I ! I ? I , Ø. I , , I I : II . I : , I ? : I- .[7] , I , I I- , , . , II , I , I. , I I I- , ! I , I- I I , I- I . , I I . I , , I I, I .

, I I , I .

I , I , I , , .

, , II I , , I .

: I , I ? , , . I , .

I , , I. I I , I I I , I , .

I I .

 

:

I

 

, , .

, , I .

, .

, : , I : II . I , . , I , , II , .[8]

I I ! , , I I , I , I , I , .

: , , I , - , , , , . , , , . I , I , I , , : ×I I I , ( )Ø.[9] × II Ø.[10]

I I , , I , , I , , . - , I , I .

I , , I . I , I I , .

 


I

 

, I I . , , . :

áIú áá I á áá, I-ý. á áI, I Ió áI, I áI Iáú[11].

á Iá I á, Iá á, Iá ú á óI II Iá úá óIú, ú , á á ú [12].

óI á, á, á, ý, ý [13].

óI á Iá ú Iá á , Iý úI ý, Iý á , Iý á. Iá , á úI, Iý Iá , á úI[14].

I, I , , I I I .

, I . , .

 


I

 

I , , . I I I I, I I I. I I , I I .

:

áI, Iý áI --, ú , Ió-ú[15].

:

Ió, áIú I Iú á úú, ó á Iú[16].

I I . I I . I I . , , I I . I I I . , . I , I . , , II . , I I , I I . I , , I . , :

I ( ) .[17]  

I I I , I , . I , I , [18], I . I I , I I I , I I , I I , I I I . I I . I I , I , I , I I . , I .

I , I I I .

I, I :

óI II ú á, ú á [19]

I I, II , I , I I I .

 


I

 

I, I I , : I I , I , I I I .

, : .[20]

I : : I , I .[21]

, : ( ), I - .[22]

I, I , , I . I :

áIáú. Iý Iá-áIú, Iý ý [23]

I I , I I, I :

óI ú , Iý - I[24]

I I , . I , , I . I , , . :

óI Iú Iá á á, , ú á áá á[25]

I , , I I . :

óI ú ó , Iú ó[26]

I I :

óI ú Iý áá, ýá[27]

I , I , I I , I I , I I , I : I , , I I I , I , I . I I, I . :

óI Iú ý, ýI á, á Iú á, ýI Iá [28]

I I , .

I , I , -, , . I , . :

óI IIú áú úú, áú á ú[29]

:

óI ú Iý IIú áú áú, ó Iú[30]

I, I , I , , I I , I I, II I I , I I , .

I :

óI Iú , ú Iá, I á, ú I, á á . óI Iú ú Iá[31]

I I , , I I , I I ; -I I I I I , I :

óIIú ú Iý , Iý I, óI Iú á I ó[32]

I I [33], I :

óI ú á, Iý á Iá [34]

I , . I-I , I-I I I, I-I I I , I I I . I :

óI IóI ú, I á Iáóú [35]

I :

óI ú Iý ú IóI á, á áú ú [36]

, I , . I, I , :

I á áI óI I á ú I, I IIý ýI. áóI , I á áI á . I ý, ú, I ý , I ú I, -áú. óIIú áú, Iú IIú, Iú Iáóú áú áúú á II, á I ý, Iú ý, ý, Iú ú, ú.[37]

I I I , I I , I I , , , I .

I I :

1. I I , I ;

2.  I , I I I ;

3.  ;

4.  ;

5. , II I , Iá I -.

6.  ;

7.  ( I) .

 

I I I I .

:

- I II ; I I , .[38]

 


I

 

I I , I I , , I I I I I . -, I, I , I , .

I, I I , I , I I I , I I I , I I , I -. , , I I , , I , I- I . I - , I , .

I , I I I I I , I I .

, , I , , , I- .

I II , , . , I , I , I .

 


I

 

I , , , , I , , , , , I , II, I I , I , II . I , I , I II . , . I I , I I I.

I, I I , I , I I , I I , I I I , I , .

I , I .

- , - . I - , .

 


I

 

I, I I I I II , .[39]

I .

I I , I . I I . , I I I? I , I -!

I I , , I I , . I :

óI ú áú I, -óIú , á Iáá , ú , á I, á á, á I, ó I, Ió ó, ú á, , I ú ýú, Iý á Iý á . [40]

 


I

 

, , I :

óI Iá , Iá á , Iú . óII ú ýú, ú á [41]

- , :

á óI á[42]

I , :

á óI I ó[43]

, .[44]

, , I . , , ááóá I , .[45] ; , .

I I , I I .

I, Iá[46] , I, , I I I I , :[47]

óI ú I Iú Iá ú, I Iá ú, Iá Iú, Iá ú, Iá úú, Iá Ióú, I Iá áIú, ú I Iú, Iá Iú, Iú Iá ú, ú ú Iá áú, Iú Iá ý[48]

óI ú úá á á ú, ú ó á I Iý úú á á Iý I, ú á Iý ú [49]

óI ú ú ó, úá IIý , á Iá ó á á [50]

óI ú Ió, I ó, áIá, IIá, I Iá, ó á[51]

óI ú áú, I ú, Iú, á , á ó ý, á áý, á ú ý úú Iá-Iú, ý, Iý [52]

óI á II ú, I II Iú, II ú ú II Iá, IIúII úI, Iý á Iáú [53]

óIIá Iáú Iú, I óú á ú, Iá, á, á, Iáú Iá ó [54]

óI IáIá á, Iá I Iá, á áI á I óIý, á á á áI I Iú [55]

óI á ú, ú, Iú, ý, I ú-Iý, Iý, ýú IIý, ú ý, I á ú. á II I ó I, á I, á á Iú á I. á I, á , áú ó II. [56]

óII ú ý ú ú, ý ú ú, ý ú Iú, ý ú ú, ý ú Iú, ý ú ú, ý ú ú, ý ú ú, ý ú Ióú, ý , ý ú, ý I úú, ý I áú, ý ú, ý ú. [57]

óI ú ý, IIú ý I ý, I ú ý á óú. [58]

I I, I , , . I ( ) I , . I , I , . - I , I, I , :

á á áI I Iú.[59]

I , á , :

, Iá á áIú.[60]

, I -, óá , :

óIóI áIá á ááá .[61]

I, :

óI ú I ý á, á Iá, á , á Iá, ú ú, úI, II ó ýú II, á úIá, á óú.[62]

, , I I , I , -.

- I, II - , - , , I I .

I, :

óI Iá , Iá á .[63]

óI á á, Iýá, á á á, á á áá, á Iá á á ó. á I I Iá. á áI óI Iý á ú I, I, I, ú ú, I á ý, I , I Iá ú. á áI óI, II , , á . á áI óI, á I á áI, ú Iú Iáý. [64]

I, I , , , I I I :

óI ú I, IáIú áI, á I I á I; Iý I, IáIú áI, á I I á I. , á Iá I, , Ió; Iý á, á Iá I, , Ió. á I I ý óI II , Iý Iá I I ý óI II . óI á I I IáIý . [65]

I I , , I I, :

á , á ý, á á ó, ááI á , Iú, Iá ú, á ú á ú, á á I I, ú ú Iý, á Ióú.[66]

I I- , , :

óI ú á IúI I á I, á I á ý, , á I, I Iú, á ú ú , á I Iá Iú.[67]

óI á ú Iú, á ú úú, á I úú ú úú, á Iá Iú, á I Iú, á I I ú á ú.[68]

I I , , . I I , I I I, I .

I I I , I :

1.      I ;

2.      , ;

3.      ;

4.      .

, I , I , I , I .

, , I, I .

, II - I I . I, I I , I , I I.

, I : I , II , , I .

, I :

: á áI óI Iý á ú I, I, I, ú ú, I á ý, I , I Iá ú.[69]

I: á áI óI ú.[70]

I: á áI óI á Iá, áá á Iá, Iú Iá.[71]

I: áóI, áI, á áI óI óI , á á á áI I Iú.[72]

I: ý, ý, á ý.[73]

I: áóI Iú, áóI Iú.[74]

II: IóI Iúú á áI á I ý, I II.[75]

II: óI á áI á II, á II á I, á ó á , á I .[76]

I: óI Iá , Iá á , Iú .[77]

I: áIú á IIú , á á, IúI Iú.[78]

I I , - , , I, -, , - I -.

I , , , , I- I I I [79] , , .

I I , I .

 


I

I

 

, I , I I I I - .

I, I I á , I, I, I, I I I I , I , . - , , I . I, I á .

I , I - I :

: - I I I , I I I I .

I I , I , , I I , , I I , I , I I- . I I I-, I : , I I , , I , - , I , - , - -, - , I , , á - I , , .

I I , I I , I I I , I I , I I , I . , I , I I , , I- .

I I I I, , I , I, I , I I I I , I -, I I , I I I . I , I I , I I I I I I I .

, , , , I , I , , I . , , I , I , I I , .

, , , I I - I , I , , I I , I I . , I , I I , .

I : I I, I I : , , , . , I , , .

I : I , I , I I , I- I , , I I , , I , -I , - I I I , I I , .

I : , , I , I , , , I I . , I I I . I I , I , I . I , .

, :

1.  , , ;

2.  , , I , I ;

3.  , .

, - , I II .

:

1. - . , , ;

2.  , I , , , ;

3.  , I I , , , .

, , I , , I I , . , . , I I , , , .

I , I , I .

, , I , I I , , I , .

I I, I , I I , I , I , I I , , I . I , - - . , , I .

 


I

 

I . I I , I I , I I , I I I , I I I . , I , I , I I I .

I, - I . I , I, , , I . I I I I I , , , . :

I I I , I I .[80]

I I II , -:

I I , , ; I .[81]

I . I I I , I .

I I , I I, I , , I I .

I, II, I , II . , :

- I .[82]

, - , I I , I I , .

, I , II- I , , I , , I - , I - I I , I . , I I , I I , . , I ; , I . I I , I . I I I , I I- , I , I . I , !?

I , I , , I , , I I .

I, I , , , , I . I :

× , , Ø[83].

I :

         × áIáØ ;

         × á IáØ ;

         × IýØ .

, .

I , , I , I I I :

óI ú I á , á Iá, ý á, á Iá, ú ú, , úI, II ó ýú II, á úIá. [84]

I . I, , I - . - I I - , I . I I I .

- I , I , I . I , . I , I , I áú- .[85]

, I :

× I IØ.[86]

: I , I , I.[87]

, I: , I .

I I, - I , . :

, I .[88]

I - , I I , I × á úØ , I ×áØ ; áú , á . , . I I I , .[89]

I I - I, , I . , I I : × IáØ , × á I áýØ , -á (I) , × IýØ .[90]

I , , I - , I .

I I , I , . I , , I I I , I . I , I .

 


I I

 

I , , I I I I , .

, , I I . , , . I , I , , I , I I II , I , II .

, I I , , I , .

I , I , .

, , . , I . , , I .

I I , . , I , I I . I , , () , I I .

I :

ú I ú, II I ú ú. óI ú Iá I Iá. óI á ý, Iý óI ú , á á áIá, ú Iá óIú.[91]

óI , á I , óI , áI ý , I, Iú .[92]

 óI ú, áIá, áIá áIá, Iá I Iá, Iá Iá á Iú Iáóú. óI ú I Iá, ú á á.[93]

óI ú ú áIá , Iú Iá , á ú á, Iú I I I, IIú, I I ú, Iý ú ú.[94]

I , ×ÁýØ[95] , á , × IýØ , á [96] I .

, . I I , I .

I I. - . , , . I I, I , I , , , .

, I , I, I, II I . I , I !?

, I . . : , , . , .

, , , . , , . - I I , , I ! I , I I I I .

, , I I I I , .

II , II I , I, I I, I , .

I , I , × Ø[97]

, I, , , I , I , II I , I .

 


I

 

I I I I I I, I, , II I, I I I I I I II , I I I I × Iý áØ , I . I , I , . , I , ! , , , , I .

, I , . , I , , .

I I , . I , I , , I . , , I ? I , I ! I , : I I ! ? , I , . - , I !! , ? II - I , ! - I!

, I . , , . , , I I .

I I, I . I , , I . I , : . , II ) , I . , I, I , I I II I , I I . , I I , I I , I I . I, , I . , , , I I , I , I I . I, , I , I .

, I I. I I I , I . I I:

óI ú, áú ú, áóI ú.[98]

I I:

I I ú Iáá , ú , á ú. áú ú á áú áI Iáú, á ú I, á , ú.[99]

I :

Iý áI Ióú.[100]

I -á, II , - ó , ó . Áú, I óú I. I , I , , II I II . Áú II .

I I . I , , , , ×á á ýØ , . I × á I áýØ , × IóI Ø .[101]

I I I, ááI , I I I . I , I , I , I . I , I I II .

I II ) , . I , I I , I I . , , , I , . I , , I I I :

á Iú.[102]

I , . I I, I I, , I :

IóI I.[103]

I, I I :

á , áá , á I.[104]

I , I I ý, I I , . I I , I , I I I I . I, I , I, :

á Iá.[105]

I , . I, II . I , I I , I :

I ú ú, ú, Iú, ú, Iáú, I Iú.[106]

I I , I I , I I I I I. I I , I . I . I I , I . I , I , I I . I I , Iý . I I (). I , I I , I , I , I . I () , áI , I I - - áI - I . I , I I . I I I, -. I I I I, II , I , . , I, I ,[107] I I I :

I óI.[108]

, I , I . I I, - . I , - , .

I I .

II -I , I , , .

- : I I , .

, :

, I , I . .[109]

 


,

II I

 

. : , I , I.[110]

I , I I . I , II .

, . , II , I I .

I I , Iý , I I II I I , I , I . II .

, II II Áú, II I. II Áú , I . I , I . II I II , , I.

II I II , . I , , I I I : óI Iá áI.

I I , . I I I , , .

I . II . I - , I I . I I I , I , I I . I I I . , I , I I , I I .

I , - I, , : óIIá.[111] II , II Áú , , I .[112] I , ú á ó I .

I , II I I , I I, I II.

II I , , I . I I II, I.


I

 

, I . , I I . , . I , I , , I I I I , , I .

I I II, , I I II .

I I I , I . II , I I , I , I , I ( , ), I , I I .

I I , , , I . , :

I ; I I I ; I I I ; I I I ; I I I I . I, I I, , , I.[113]

: , .

I I, I . , , . , II , . , , I I I I -á (I) - . :

, I .[114]

I , I .

I , I I -Iá , I , IóIá , áú . , áú , - , á , . I I , II .[115] , -á (I) . I , , .

I -, , . I I , I I , . I , :

I : I!, ! . , .[116]

, : I! , I , , I .

I, - I I . , , I, -á I, Iý I. , II I , I . I :

óI á I á ú, á á Iú, á ú á ý, /Iú á I ó,/ IóI I I, / I á/.[117]

I, I , I, , I I - , , - .[118]

I I I , . I , , I, , I , II - .

, , I I . I , . I I , I , I.

I , , I , , II I , I , I . I I I I , , I I: , , I, , , Iá , I .

I I, I , á .

 


I

 

II , - I é- I . I , .

, I : I- , Iáýá [119], -I [120], [121], [122], Iá .[123]

- : -II , -I , , , I- .[124]

I : , , I [125], I : I , I , I .[126]

I I : , , I .[127] I I , , I ; I , , I , I ; I , .

I I , I I , I I ! , :

, , I ( ).[128]

, I I . I , , I I , I I . , , , , I :

I : , I , , , .[129]

, :

; , I , I ; I , : , .[130]

I, . I . , , I I . I , , I . , I I, , , . I , I ?

I I, - , I , I I . , :

I : I I I I II I, , .[131]

, :

! I ! , : ( ) I , , , , () .[132]

, :

I á I , I , I I .[133]

 

I I , , , I I á Iý-ú - I I I.

 

 

 

 

 [1] á I, : - , I I . á : I . I , úI I , I . á , Iú , úI , Iá , ú : I I , I : - I - .

[2] ú , I , I .

[3] Iáú, I Iú 1/305; Iú, I 2/285; áI, .

[4] ýIú áú, ú áI-Iú; á; ; á.

[5] , 3/120; , ú 1/249; ú I, 7/335; Iú, I á 2/283.

[6] ýIú áú, ú áI-Iú; áI, .

[7] I , I- . , á I (2/82) , á I I I : I- I . : áú, 1/115; Iú, I á 2/314; ú, 4/398;

[8] áú, á, Iú ó.

[9] Ió, 19 .

[10] IóIá, 7 .

[11] I, I , . [áú, , áI]. I , I I I , , I , , I , I . [I á].

[12] I I, (I ) I , , I , I I I I , , I . [ ].

[13] I! I , , , , . [ , , I].

[14] I! I I I, I I , , I . I , I , I , I . [I I : ú, -á - I- ].

[15] áI I! áI , , I I. [ , Iáú Iá].

[16] ! I, I I , I . [Iú, I ].

[17] , áú, ú, áI, Iú, ú, .

[18] I , , I , , -. , , I , I I I .

[19] I! II , I . [ I I I. á, ú, á].

[20] , .

[21] áú, .

[22] ýIú áú ú áIIú, .

[23] I I I .

, áI I ! ! I ; , .

[24] I! , ; , I .

[25] I! I () I , I ; II II , .

[26] I! , .

[27] I! -I , I .

[28] I! I , I ; I , I I .

[29] I! , .

[30] I! , -I .

[31] I! , I , I, I II II , II . I! , I .

[32] I! I , I I . I! .

[33] I I- I . I , I , óI , , I I. I , . I Iá , . , Iá I , I . I- I , I- , - á , á . I , . I I I , I- , I I I .

[34] I! I . I , .

[35] I! I I II , .

[36] I! I I I, - , I .

[37] I , , , , . I I , : , , , . , , , , -. I! , I , , , , , . , , , I , . [ I I I , : -á, ].

[38] , , á ú ú I, , 1/76. , I I , . 360, 2, 144, I 278, 16405. , , I . 25, 92, I 392.

[39] , , .

[40] I! , , , I - , - , - , - , , I , I , , - -.

[ , I , I , , . . , Ió -].

[41] I! , , , I , . I! , I I . [, , , , I].

[42] -.

[43] I. , , I .

[44] , áú.

[45] ááóá I I : áóI, áI, á áI óI óI , á á á áI I Iú.

[46] Iá I . I I : . I-: I I , , I- -, I I, , I . , I I . I , I I I, I .

[47] I I . , Iáú , á I, Iú , Iú , á .

[48] I! , , I , I , , , , , I = = I , I , , , I .

[49] I! , , , I .

[50] I! , I ; , .

[51] I! I I , II , I I I , , I I , .

[52] I! , I , I , , , I , I , I , I , , I .

[53] I! I I, I I I I, , I I , , , I I !

[54] I! , , , , I I , , , I .

[55] I! I I , ; I , I . I () , , I , I

[56] I! I II , ! ; , , I , , II ; , ; . I ; I , ; I ; I , I ; I , ; I I I .

[57] I! , , , I , , I , , I , I , , I , I , I , I , .

[58] I! , , , I .

[59] , I I .

[60] , , I .

[61] , , , -.

[62] I! II , , I , I , = = , , ; I , I , I - I !

[63] I! , ; I , , .

[64] I! , , , I I, I , , , I , . I , , I . I , , , , ; ( ) , ; , ; - ; I I . I , I , , , . I , I , I , , . [-á, ].

[65] I! - : , I , , ; : , I , , . , , I , , ; I , , I , , . , , ; , , . I! I . [, ].

[66] I , I , I , , , I , I , I I I , I ; - I , I -. [ áú ú áú - I ].

[67] I! I , ; - , ; I I , II , II , .

[68] I! I I I , I , , I , I , I -.

[69] I , , , , ; ( ) , ; , ; - ; I I . [, , Iáú, áú - 799].

[70] I , , , I , . [Iq Iá, Iú á].

[71] I , , I I ; , , , , I . (I I ).

[72] I I, I, I , I I , I I , . [, , ].

[73] , I ( I), , . [ á].

[74] I I, , I I. [, , ].

[75] I , , , ; , .

[, I. , I , I , ].

[76] I! , , , , , , .

[I I - , I , I , I I , I , I . , , , I , Iáú, áú 799].

[77] I! , ; I , , .

[ I á Ióú ó , Iáú].

[78] I I, I , I (I I), , . [, , I].

[79] , : I I, I, I I . , I I I : I I , I () I, I I (á) , I , , , ( ).

[80] , .

[81] I I ú, I . , , , , , I , .

[82] ýIú áú II, , , , .

[83] IóIá, 130 .

[84] I! I , I , II , , , , , ; I , I , , I -. [ , , , , , I , I I I I : I! I I, I, , !].

[85] , I .

[86] , 16 .

[87] I I, . , , I I , .

[88] ýIú áú II, ; , , , , .

[89] I .

[90] , , , I.

[91] I I I , I , . I! I , I . I! I , I ; I I , I - , () .

[I I . , , , , I, , , ú ú á ú].

[92] I! , I , I ( , ), I I , , I , , , I , ( I), I I , . [, , I, ].

[93] I! , , , , , , . I! , ( ) , , .

[, , 1267].

[94] I! ; / I , I, , I ;/ , , I . [ I, ].

[95] - I I , 285-286. [, ].

[96] -á I, I á. : , ýIú áú II.

[97] , 88 .

[98] I I , I , I I , I . [, , , I, ].

[99] , , , , . , , (I ), , I , I , , I , .

[, , , , I, , ].

[100] I, I.

[101] , , , , , I.

[102] I .

[103] I, .

[104] , , , , .

[105] I .

[106] ! , , , , , , , I .

[107] I , I I , I I , , I .

[108] , .

[109] , .

[110] , , .

[111] I! !

[112] I I , . I . I- I , , II I , I , I , , = = . I- : , I , . I- , I , , I I I- III . : , 221 I; , á á 115 I; ú, Iá Iá 53 I.

[113] , , , , , .

[114] Ió : Iú , á I, II . I , . I I- . I I , I , , . I , I .

[115] , .

[116] , , ýIú áú II.

[117] I! I ! I ! I ! I - ! I ! I ! I , I I , . [ I , ].

[118] I , I , . I : á, I , I I, I : I , I . I -I . I IIó , áI , I , ú , . Ió II, ú.

[119] , .

[120] , .

[121] - .

[122] , , 1960.

[123] , , , , .

[124] , , I; , , , I, . -I , -II , I.

[125] . , , , , I : I () , I : I , I , I . I , , , Iý , I- . I I I I.

[126] , , , I.

[127] , , , , á . I : , , , I . I-, I I, , . I- I , , : , I , ; , , I I , , I . , , I , I I , II , . - I I I, I . [, , , , I, áú 1849, I ó ó, Iáú á].

[128] , I, . "-I I" I , I , , I , : " , , ".

[129] ( ) I . I- .

[130] , .

[131] , .

[132] , .

[133] , , , , I, .